Preparat per estar al dia?

PER ESTAR A L’ÚLTIMA DE L’ACTUALITAT JUVENIL

Notícies d’interès a la web i a les xarxes socials

Un butlletí d’informació amb l’actualitat juvenil de la comarca

Cartelleres informatives

Informació personalitzada per correu electrònic

Agenda d’activitats i mapa de recursos juvenils

Informació i expedició de carnets (d’alberguista, d’estudiant internacional...)

Preparat i en formació?

PER AL TEU FUTUR FORMATIU O LABORAL

Atenció individualitzada d’orientació laboral, formació i tallers en grup

Informació sobre beques i cursos de formació

Publicació a la web i xarxes socials d'ofertes de treball

Informació personalitzada per correu electrònic sobre ofertes de treball

Primera atenció i inscripció al programa Garantia Juvenil

Informació i tallers formatius d’emprenedoria i mobilitat internacional

Preparat per estar sa i estalvi?

TOT EL QUE NECESSITES PER ESTAR BÉ

Atenció individualitzada en temes de salut, amb informació, orientació i, si cal, una derivació acompanyada a recursos especialitzats

Suport a activitats de promoció de la salut

Activitats de sensibilització en la comunitat

Formacions concretes en temes de salut

Preparat per participar?

PER SER ACTIUS O PARTICIPAR EN ENTITATS

Informació i assessorament en creació i gestió d’entitats juvenils

Formació per a entitats (comptabilitat i fiscalitat, gestió de reunions i equip humà, redacció de projectes, difusió, assegurances i temes jurídics, redacció o canvis d’estatuts, captació de socis, captació de capital, etc.)

Difusió i col·laboració amb les iniciatives i activitats de les entitats

Informació de convocatòries de subvencions per a entitats juvenils

Informació i acompanyament sobre camps de treball

Informació i acompanyament sobre possibilitats de voluntariat aquí i a Europa