KNKTA’T

KNKTA’T

Aquest dijous els tècnics/es i dinamitzadors/es de joventut de la comarca de la Selva participem al programa KNKTA’T assessorament per professionals de joventut en eines digitals per fomentar la participació juvenil, a càrrec de la Direcció General de Joventut.

KNKTA’T és una proposta formativa i d’assessorament que pretén que els serveis de joventut incorporin la metodologia 2.0 per aprofitar el seu potencial participatiu.

Per avançar en aquest sentit, s’identifiquen tres línies de treball, complementàries entre sí, on el programa posa especial èmfasi a:

  1. Per una banda, es considera fonamental que els serveis de joventut millorin la seva identitat digital i el seu posicionament a la xarxa per establir canals comunicatius més adequats a l’hora de relacionar-se amb la gent jove. Cal trencar amb la reproducció d’un sistema de comunicació unidireccional que no es troba en sintonia amb les possibilitats que ofereixen les TIC. Es requereix un replantejament de com connectar i generar vincles de confiança amb la gent jove en l’era digital (PRESÈNCIA)

 

  1. Per altra banda, el potencial d’aquestes eines permeten avançar cap a models més participatius i de treball en xarxa amb diferents col·lectius juvenils i perfils de joves. Esdevenen una oportunitat per incrementar i intensificar la capacitat d’incidència de la gent jove en els afers públics, tant a nivell qualitatiu, per la possibilitat d’horitzontalitat i treball col·laboratiu que presenten aquestes eines; com quantitatiu, per la diversificació dels perfils de gent jove que permeten incorporar (INCIDÈNCIA)

 

  1. Per avançar en les direccions que s’acaben d’apuntar cal tenir present que utilitzar eines més innovadores i tecnològiques no supleix la participació presencial, ni provoca una participació automàtica ni de qualitat. Per això és imprescindible que darrera de la utilització d’una metodologia 2.0 hi hagi una intencionalitat realment participativa, que vulgui incorporar la participació de la gent jove amb un nivell alt d’incidència, amb una estratègia de procés darrera per establir coresponsabilitats més enllà d’una acció puntual o una demanda concreta. La confiança en la capacitat de donar resposta i establir ponts amb la ciutadania només és pot dur a terme si es tenen presents els requisits de la participació (CREDIBILITAT)

Les sessions tractaran els següents temes:

  • 1a sessió. Quin tipus de participació es vol promoure amb les TIC?
  • 2a sessió. Quin és la utilització que es fa de les TIC?
  • 3a sessió. Sessió d’assessorament presencial.
  • 4a sessió. Quines eines per a quines estratègies? Metodologia 2.0 en els serveis de joventut, experiències.
  • 5a sessió. El programa KNKTA’T: resultat de l’experiència i reptes de futur.

Aquest programa es realitzarà al Consell Comarcal de la Selva (pg St. Salvador, 25-27 a Sta. Coloma de Farners) els dies 15 i 26 de febrer i 01, 12 i 19 de març.

Més informació a aquí.

No Comments

Post A Comment