Més joves s’adrecen a l’Oficina Jove de la Selva per definir el seu futur

Més joves s’adrecen a l’Oficina Jove de la Selva per definir el seu futur

Augmenten les consultes a l’Oficina Jove de la Selva i es superen les 4.000 atencions durant el 2018. Els resultats d’enguany posen de relleu el paper de referència comarcal per part de l’Oficina en temes claus pels i les joves i l’esforç per ampliar els projectes d’abast comarcal impulsats per la xarxa de tècnics municipals.

L’any 2018 l’OJ finalitza amb un registre total de 4.130 consultes a joves de 16 a 35 anys de la comarca de la Selva, un 10% més respecte l’any anterior. D’aquest total, destaquen les 256 atencions individualitzades del servei d’orientació laboral i els 101 joves del projecte Brigada Jove que han participat a les formacions realitzades per l’Oficina Jove.

Aquest any s’ha intensificat la presència als instituts a través de les xerrades dinamitzades a les aules i les activitats a l’hora del pati. També ha augmentat el nombre de projectes comarcals amb l’objectiu de complementar els serveis municipals destinats a joves com són la jornada de delegats i delegades o la trobada cultural Cul Inquiet.

A continuació es detallen algunes de les dades més significatives de l’activitat de l’Oficina Jove durant aquest 2018:

Accions de formació

S’han realitzat 89 xerrades als instituts de la comarca en el marc del projecte Nucli Jove a través del qual s’ha convidat als joves a reflexionar sobre la igualtat, el gènere, la sexualitat, la gestió de conflictes, l’ús de les TIC, la participació, la interculturalitat, entre altres. També, en motiu de la celebració dels diferents dies mundials, els joves han participat en 8 activitats de prevenció i promoció de la vida saludable a les hores del pati dels IES. En aquest sentit, el joc de les Habilitats per la vida, ideat per l’Oficina Jove de la Selva amb el suport de la Direcció General de Joventut, ha permès aprofundir el treball de les habilitats per la vida del servei de salut.

Pel que fa a la II Jornada de delegats de la Selva, aquesta edició s’ha fet a Sils i hi han participat 72 joves de 2on d’ESO, els tutors/es procedents de 9 instituts i 11 tècnics/es i dinamitzadors/es de la comarca.

Servei de Mobilitat Internacional

L’Oficina Jove és entitat d’enviament de l’acció Servei de Voluntariat Europeu del Programa Erasmus + i aquest any s’han realitzat 26 orientacions individualitzade, 5 xerrades als instituts i s’han creat de 3 vídeos on s’explica la vivència de joves de la comarca que han participat en experiències de mobilitat internacional.

Projectes comarcals

Per primera vegada, l’Oficina ha organitzat una trobada comarcal cultural de joves, el  Cul inquiet, que sorgeix de la necessitat d’oferir noves propostes culturals i nous espais d’expressió al col·lectiu juvenil dels municipis de la Selva. En total es van realitzar 6 tallers en l’àmbit cultural: gastronomia, moviment corporal, imatge, disseny, teatre i música i van participar 79 joves.

L’Oficina Jove ha contribuït a que l’Orquestra Jove de la Selva mantingui els més de 100 alumnes i hagi realitzat 88 assaigs i 19 concerts arreu de la comarca, a banda de les colònies musicals al juliol i un cap de setmana musical al setembre.

Com a competència delegada de la DG de Joventut, s’han realitzat 38 inspeccions a casals d’estiu i 9 a instal·lacions juvenils per comprovar el compliment de la normativa i per garantir la seguretat dels menors d’edat que participen en aquest tipus d’activitats.

Aquests resultats són gràcies al treball en xarxa amb els professionals de joventut de la comarca, on tots els ajuntaments de la Selva estan desenvolupant projectes amb la col·laboració de l’Oficina Jove. També cal ressaltar que 16 municipis compten amb el suport específic de l’equip de tècnics compartits de joventut de l’Oficina jove, projecte impulsat per la DG de Joventut i el Consell Comarcal de la Selva, amb la incorporació de dues tècniques a Blanes.

L’estratègia de referència de l’OJ s’atribueix a la vinculació d’activitats presencials, l’atenció telemàtica. La descentralització dels serveis i projectes de l’Oficina als municipis i instituts ha contribuït a l’equilibri territorial i a una major proximitat a la comarca. Tot plegat permet que els joves identifiquin l’OJ com a referent a l’hora d’informar-se o adreçar-se per desenvolupar el seu projecte de vida i que enguany hagi augmentat el nombre d’atencions realitzades.

No Comments

Post A Comment