Confinament 7: Presa de decisions i solució de problemes

Confinament 7: Presa de decisions i solució de problemes

Imágenes para pensar

COM ENS POT AJUDAR CADA HABILITAT PER A LA VIDA?

HxV 7: Presa de decisions i solució de problemes 

En una situació de crisi com aquesta, es trenquen les rutines i hem de prendre moltes decisions. A més, se’ns presenten noves dificultats i problemes que hem d’anar resolent. L’habilitat de la presa de decisions i solució de problemes ens permet avaluar diferents alternatives tenint en compte les necessitats, els criteris i les conseqüències de les decisions no només per a la pròpia vida, sinó també per a la d’altres. Suposa tenir capacitat d’anàlisi en funció de les emocions, les actituds, els valors i la motivació propis i tenint en compte les altres persones. Ens aquests moments complexos, tenim més a dir i a fer del que ens pot semblar a primera vista: és una bona oportunitat per, a partir de la reflexió, prendre les regnes de la nostra vida i assumir la responsabilitat de transformar les circumstàncies en què vivim. 

També és una oportunitat per posar en pràctica la nostra habilitat per pensar solucions alternatives als problemes amb creativitat: saber manejar els problemes i conflictes de la vida diària de forma flexible i creativa, identificant-ne les oportunitats de canvi i creixement personal i social, i saber gestionar les diferències, buscant mecanismes basats en el benestar propi, aliè i col·lectiu.

A vegades la distància que ens ofereix el confinament i la pausa que ens permet l’aturada del nostre dia a dia habitual, ens pot facilitar una nova mirada sobre la nostra vida quotidiana: és moment d’observar-la des d’aquesta perspectiva diferent i de decidir sobre la nostra vida i resoldre els reptes que ens trobem.

No Comments

Post A Comment