Confinament 9: Negociació

Confinament 9: Negociació

COM ENS POT AJUDAR CADA HABILITAT PER A LA VIDA?

Seguim amb les habilitats per la vida i com ens poden ajudar en aquests dies de confinament.

Ana Pez

Ana Pez

HxV: Negociació

Aquests dies ens trobarem amb moltes situacions noves i, per tant, serà freqüent que haguem de negociar amb altres persones. En aquests casos, és important poder expressar-nos de forma assertiva: sense imposar, ignorar, manipular ni agredir ningú. Per exemple, ser capaços d’argumentar una posició o una crítica encara que contradigui el que diuen altres persones.

Algunes coses ens vénen imposades, però l’habilitat de negocació també és la que ens permet escoltar la pròpia veu per expressar, amb claredat i de la manera apropiada, el que se sent, es pensa o es necessita. És important que aquests dies la posem en pràctica per tal d’expressar què necessitem, què pensem o què sentim clarament.

No Comments

Post A Comment