656 joves participen a l’enquesta sobre l’impacte de la Covid-19 entre els i les joves de la Selva

656 joves participen a l’enquesta sobre l’impacte de la Covid-19 entre els i les joves de la Selva

La inestabilitat emocional durant el confinament ha afectat prop del 50% dels i les joves i s’aguditza la desigualtat social a la comarca

L’Oficina Jove de la Selva ha elaborat un informe sobre els efectes del confinament derivat de la pandèmia per la Covid-19 en els i les joves d’entre 12 i 35 anys del territori. L’informe analitza els resultats del qüestionari online on han participat 656 joves dels gairebé 26 municipis de la comarca amb l’objectiu d’obtenir, de primera mà, una radiografia de com estaven vivint aquest col·lectiu la situació de confinament, quines eren les principals necessitats, els temes que els/les preocupa o les dificultats a les que feien front.

Com a punt de partida de l’anàlisi, és important tenir present que la joventut, en termes generals, és un col·lectiu que es troba en situació de vulnerabilitat en diferents àmbits de la vida. Per aquest motiu, l’arribada d’una nova crisi com l’actual, suposa un risc important per al seu benestar, tant a curt com a llarg termini. En aquest sentit, des de l’Oficina Jove s’ha volgut aprofundir en la situació viscuda per tal d’adaptar els serveis, els projectes i les accions per part de les persones professionals de joventut a la nova realitat, així com posar en marxa noves polítiques de joventut en cas de necessitat.

De les dades analitzades, l’informe destaca que un 46% de joves enquestats de la comarca expressa haver sentit inestabilitat emocional i manca de recursos per afrontar el confinament. Un 26% s’identifica amb la sensació d’haver viscut “una muntanya russa emocional”, especialment entre la franja de 15 a 20 anys, que correspon amb el moment de decidir el seu itinerari formatiu o començar a tenir les primeres experiències laborals. 

Cal doncs posar èmfasi i establir mecanismes per acompanyar les persones joves en la gestió emocional, principalment en la identificació i acceptació de les emocions, tals com l’angoixa, la tristesa o l’enuig. Segons l’Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19 del Centre d’Estudis d’Opinió, les persones joves són les que menys capaces es veuen de “manegar aquest confinament”.

Un 83% dels enquestats són estudiants i una de les situacions més comunes que han expressat és preocupació per la dificultat de concentrar-se, la disminució dels seu rendiment acadèmic, la poca claredat en la informació sobre com acabarà el curs o en l’assoliment dels aprenentatges requerits. També reconeixen sentir sobrecàrrega acadèmica i una sobreexposicio a les pantalles, especialment pel que fa als mòbils.  

Els resultats de l’informe han pogut constatar que la pandèmia s’ha viscut de maneres molt diferent en la població jove i ha fet visible les desigualtats socials i territorials de la comarca. Per una banda, el tipus d’habitatge, l’accés tecnològic, les situacions laborals/educatives viscudes, la posició social, la xarxa de suport familiar o els recursos propis de gestió emocional, són elements que han fet ressaltar encara més les desigualtats socials. Per altra banda, una part significativa de la població de la comarca de la Selva viu en urbanitzacions on l’accés a alguns serveis essencials (CAP, farmàcia, establiments/supermercat) es fa molt complicat i en alguns casos indispensable tenir un mitjà de transport privat, amb les conseqüents desigualtats que provoca. 

Finalment, cal posar en valor com les situacions de crisi poden esdevenir també transformadores, i un dels exemples més significatius és l’augment de les accions de voluntariat a la comunitat per part dels i les joves, especialment en municipis petits, amb iniciatives solidàries de suport a la població de més risc (gent gran, vulnerabilitat social i econòmica) i fent tasques com anar a la farmàcia o als supermercats i portar la compra a casa de cadascú.

Per tal de conèixer amb més profunditat i detall els resultats de l’informe, consultar les conclusions o les gràfiques per àmbits analitzats, podeu accedir a l’informe complet aquí.

Estudi Impacte Covid19 als i les joves de la Selva

No Comments

Post A Comment