L’Oficina Jove de la Selva presenta els resultats del 2020

L’Oficina Jove de la Selva presenta els resultats del 2020

Els serveis online de l’Oficina Jove de la Selva atenen més de 3.000 consultes juvenils en un 2020 marcat per la Covid19

 

L’Oficina Jove de la Selva presenta els resultats del 2020, un any marcat per la pandèmia de la Covid19 que ha obligat a readaptar els serveis i projectes, crear noves línies d’actuació i apostar per polítiques de joventut afines a la necessitat d’aquest moment històric. Durant el primer trimestre del 2020 l’OJS s’ha mantingut activa realitzant accions majoritàriament presencials tant a les dependències del Consell Comarcal de la Selva, com als instituts o espais joves de la comarca.

A partir de mitjans de març del 2020, a causa de la pandèmia de la Covid-19, es va establir a tot el país el confinament domiciliari (excepte serveis essencials). Aquesta nova realitat ha fet que l’OJ hagi creat l’Oficina Jove Virtual amb l’objectiu de garantir la qualitat dels serveis i la realització de les atencions a les persones joves de la comarca. Aquesta Oficina segueix funcionant durant la resta de l’any, de manera que les persones joves poden escollir ser ateses presencialment o de forma virtual.

Malgrat la situació d’excepcionalitat durant l’any 2020 s’han realitzat un total de 3.211 consultes de diferents temàtiques a joves de 16 a 35 anys. Cal tenir en compte que a partir del març es deixen de fer activitats als instituts i als espais joves (estaven tancats) i aquesta no es reprèn fins el setembre. Per aquest motiu es veuen reduïdes les consultes en relació a l’any anterior. Tot i així es mantenen les atencions als principals serveis de l’OJS on destaquem: 109 atencions en el Servei de Treball i Formació (orientacions individuals, xerrades sobre la temàtica,…); 8 al servei de Mobilitat Internacional; 175 en el marc de Referent d’Ocupació; 286 al Servei d’Informació Juvenil; i altres accions derivades dels serveis com els 103 joves participants al joc online de treball, enviament d’infografies sobre temes laborals i formatius o gravació d’un vídeo sobre una experiència de mobilitat internacional.

Aquest 2020 l’OJ ha impulsat nous projectes i ha potenciat la seva presència digital per tal de respondre a les necessitats actuals i continuar essent referents tant per als i les joves com pels professionals de joventut de la comarca. En aquest sentit, l’OJ ha dut a terme un informe sobre els efectes del confinament derivat de la pandèmia en els i les joves d’entre 12 i 35 anys de la Selva. L’informe analitza els resultats del qüestionari online on han participat 656 joves dels gairebé 26 municipis de la comarca, esdevenint un document de referència per l’anàlisi de la realitat juvenil del moment.

Destacar també la tasca que ha fet l’OJ durant els mesos d’estiu liderant l’assessorament a entitats i empreses de la comarca que han organitzat activitats de lleure. Aquest servei ha estat clau per tal de garantir la qualitat de les accions i el compliment dels protocols i el decret de lleure vigent. S’ha creat, conjuntament amb la Direcció General de Joventut, documentació d’interès i actualitzada, s’han fet atencions individuals i grupals per aclarir dubtes en bona part dels municipis i s’ha organitzat una reunió informativa on han participat prop de 100 entitats de la comarca.

Per tal de fer efectiu el treball de l’OJ, enguany s’ha fet un esforç per augmentar la presència i l’actualització de les xarxes socials i la pàgina web, reforçant i generant nou contingut, mantenint el contacte amb les persones joves a través d’aquestes o publicant informació d’interès.

En relació als projectes realitzats, el primer trimestre de l’any s’ha dut a terme la IV Trobada de Delegats/des, on han participat un total de 17 municipis i 113 persones joves. També s’han fet dinàmiques a les aules en el marc del projecte Nucli Jove als diferents instituts de la comarca així com les dinamitzacions als patis (90 dinàmiques a l’aula i 2 al pati) amb l’objectiu de reflexionar sobre la igualtat, el gènere, la sexualitat, la gestió de conflictes, l’ús de les TIC, la participació, la interculturalitat, entre altres.

En canvi, com a conseqüència de la pandèmia, projectes com el Cul Inquiet s’han hagut de modificar per tal de complir les restriccions i les mesures d’higiene i seguretat. En aquest cas, el Cul Inquiet, que havia de ser una trobada cultural, s’ha reconvertit en tres accions d’èxit que han apostat per un format descentralitzat, itinerant i en petits grups que ha permès arribar a un públic jove divers i augmentar representativitat a la comarca:

  • Taller de graffiti a 11 municipis de la comarca (150 joves)
  • Teatrefòrum a 2 municipis de la comarca (75 assistents)
  • Millora de la web de l’OJ (amb la participació de 2 joves)

Altres projectes que s’han readaptat han estat:

  • La formació adreçada al professorat de secundària i a professionals de joventut de la comarca s’ha fet de manera telemàtica i enguany s’ha centrat en la prevenció de la conducta suïcida: “Eines per a la prevenció de la conducta suïcida juvenil”. Aquesta edició es valora molt positivament ja que han participat prop de cinquanta professionals, doblant el número de places esperat. S’han fet dues sessions per la gran demanda de participació.
  • La Brigada Jove finalment s’ha dut a terme en 10 municipis i han participat un total de 70 joves de la comarca. Aquest projecte també s’ha vist condicionat pel compliment de les mesures de seguretat.

A més, l’OJS al llarg de l’any ha creat dos nous projectes amb continuïtat pel 2021:

  • Projecte Trajectòries: Gravació de 10 joves explicant la seva trajectòria formativa per tal de donar visibilitat i posar en valor els diversos itineraris formatius, des de l’experiència de joves de la comarca que són testimonis i referents de proximitat.
  • Projecte de dinamització: Contractació d’una tècnica dinamitzadora per tal de dur a terme activitats de dinamització juvenil als municipis, tant a nivell local com comarcal.

Finalment destacar que, l’OJS dona especial importància al treball transversal amb la resta d’agents de la comarca i és per això que durant l’any ha mantingut la seva presència en els diversos espais de coordinació comarcal i ha organitzat les taules de professionals de joventut de la Selva. Enguany s’han realitzat 7 taules de les quals la majoria s’han fet de manera telemàtica. Aquestes tenen com a objectiu informar sobre les diverses iniciatives que es realitzen al territori, treballar conjuntament per a detectar les necessitats de les persones joves i seguir una línia de treball conjunta per oferir accions de qualitat. Aquest any, més que mai, ha estat una eina essencial per seguir nodrint el treball en xarxa i visibilitzar la tasca feta des de joventut a la comarca.

No Comments

Post A Comment