Estranger

Experiències de la Selva al món

Rut (pràctiques a Polònia)

Mirna (voluntariat a França)

Isabel (au-pair a islàndia)

Experiències del món a la Selva

Martina ( des d'Itàlia).

Demelza (des d'UK)

Mª Pau (des de Girona)